Courtney Sunday Business ทำไมต้องใช้ระบบส่ง sms ในการสื่อสาร

ทำไมต้องใช้ระบบส่ง sms ในการสื่อสาร


ระบบ ส่ง sms

ระบบการสื่อสารผ่าน SMS ในปัจจุบันนี้ มีวิวัฒนาการและถูกพัฒนามาจากระบบ SMS ในสมัยก่อน เนื่องจากในอดีตที่ผู้ใช้งานหรือบุคคลทั่วไปสามารถส่ง SMS ในการสื่อสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลกันได้ แต่ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีหรือ แอพฯ ที่ใช้สื่อสารเข้ามาทดแทน อีกทั้งยังใช้งานฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้การส่ง SMS มองดูว่าเป็นเรื่องที่ล้าสมัยแต่ไม่ใช่สำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการสื่อสารทางการตลาดผ่านการใช้งานระบบ SMS Marketing เพื่อเข้ามาช่วยในการสื่อสาร อันจะส่งผลดีต่อตัวของธุรกิจหรือองค์กรนั้นๆ  

SMS ย่อมาจาก Short Message Service หมายถึง ระบบส่งข้อความสั้นๆ โดยมีความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษร และสามารถส่งข้อความได้จากอุปกรณ์มือถือเครื่องหนึ่ง ไปยังอุปกรณ์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง หรือส่งผ่านคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์มือถือ ซึ่งจะสามารถส่งได้จำนวนมาก อีกทั้งยังมีระบบการจัดการที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว จึงทำให้การส่ง SMS ผ่านคอมพิวเตอร์เป็นที่นิยมในปัจจุบันมากกว่า

ถ้าถามว่าทำไมระบบส่ง SMS จึงได้รับความนิยมและมีความสำคัญสำหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ เนื่องจาก SMS หรือ SMS Marketing เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม หรือธุรกิจและองค์กรไม่ควรละเลยความสำคัญเพราะการสื่อสารผ่าน SMS นั้นจะช่วยส่งข้อมูลหรือสารไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด รวดเร็วในแบบทันทีทันใด จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ SMS ก็คือ แม้ว่าโทรศัพท์มือถือของผู้รับสารจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณก็ตาม แต่ SMS จะมีระบบบันทึกข้อมูลไว้และรอจนกว่าจะพบสัญญาณอีกครั้ง เพื่อทำการส่งข้อความนั้นไปจนสำเร็จ จึงทำให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถวางใจได้เลยว่าสารที่ต้องการจะสื่อออกไปนั้นต้องถึงมือผู้รับสารหรือผู้บริโภคอย่างแน่นอน

ธุรกิจหรือองค์กรสามารถใช้ SMS ในการส่งสารหรือเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดได้มากมายหลายอย่าง เช่น การนำเสนอสินค้าและบริการ แจ้งโปรโมชั่น สิทธิพิเศษส่วนลด รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องใช้ SMS ในการสื่อสารเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการเงินที่ต้องส่งความเคลื่อนไหวบัญชีหรือยอดเงินในบัญชี เพื่ออัพเดทให้กับลูกค้าทราบตลอดเวลา รวมไปถึงธุรกิจ e-commerce ที่ต้องส่ง SMS แจ้งเตือนสถานะการจัดส่งสินค้า ตลอดจนบริษัทกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ต้องส่ง SMS แจ้งเตือนวันหมดอายุของกรมธรรม์หรือใช้ในทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสื่อสารผ่านทาง SMS อาจมีต้นทุนที่ถูกกว่าการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วในปัจจุบันจะมีต้นทุน ไม่ถึง 1 บาทต่อ 1 ข้อความ หรือมีหน่วยเป็นสตางค์ ในขณะเดียวกันก็มีผู้ให้บริการส่ง SMS มากมายหลายแห่งในประเทศไทยของเรา ด้วยระบบการทำงานที่มีเสถียรภาพ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างเหมาะสมตลอดจนการส่ง SMS เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้านั่นเอง